อาหาร ของหวาน และเครื่องดื่ม

Home Updates People End Up Regretting, Plus Expert-Approved Fixes

Home Updates People End Up Regretting, Plus Expert-Approved Fixes

person laying tile

Homeowners love to spend time looking through decorating magazines, watching the latest renovation series, and thinking of what they would do to upgrade their home if they had the time and money.

If you have planned for a dream update and then wished it had all been a bad dream, fret not! Professionals have a few ideas for how to get it right the first time, or fix it and make your home even better than you imagined.

1. Botched Paint Job
Sometimes a hue that looks heavenly at the paint store is more like ho-hum once you get it on the walls. If you do the job yourself, be sure to make a plan before you paint. Consider the lighting—both fixtures and natural exposure. A darker color in a room with little illumination makes the space seem smaller.

2. Replacing Tile in Kitchen or Bath
Looking to update your kitchen with a tile backsplash or replace old, dingy tiles in a bath? This is a job that can go south quickly, as it is tougher than it might first appear.

“You have to do the research,” Epstein says, “You can YouTube just about anything. A homeowner should do some research and put in the time so they can see the scope of the work first.”

3. Updating Flooring
Removing aging carpet or old tile is a good way to make a big impact in your entire house. Wood-look laminate, for instance, can come together in a snap, but it takes patience and planning.

4. Updating Existing Cabinets
Scores of homeowners turn to cabinet refacing to freshen the look in their kitchen or baths. And many of them end up dissatisfied when all is said and done. The main reason for that, say the experts, is because people underestimate the labor.

5. Putting in a Pool
Having your own respite from the summer heat can sound like heaven. This upgrade is obviously not one you can do alone, but before you take the plunge, ask yourself why you want one and you might avoid regret down the line. สถาปนิก

7 ways to design your own house to be beautiful and practical

7 ways
7 ways

7 ways to design your own house to be beautiful and practical Basic principles that should be known before taking action.

1. Choose a type of residence suitable for members.

Not every family needs a big house. And it’s not that every family is suitable for a small home. Therefore, the most important thing before designing a house is to choose a type of residence that is suitable for the number of family members such as single-detached houses, townhouses or condos. How much space should be suitable for everyone’s lifestyle? In order to further calculate how many bedrooms in our residence should be How much toilets And which parts are added

2. Make layouts a priority.

After selecting the type of residence Should pay attention to the house plan before decorating. Because even though the house is beautiful But if it does not meet the needs of daily use, it is useless. So anyone who is going to design a house Should complete the design of the house plan first. By considering how to position each room Between common areas and private spaces Can be next to each other or separate people from different zones to better lane To prevent noise Or the living room, dining room, kitchen, partition wall is good? Or better design in Open Plan

3. Decorate according to the space.

After choosing the desired house plan It’s the stage of decoration Which should be selected in accordance with the space, size and layout of the house, for example, if the house is relatively small. Should choose a modern style decoration. Because both the color scheme and the design in this style will help the interior look spacious, bright, airy atmosphere. More than a traditional style or a traditional home. That often use a partition wall to divide the space Which will make the house that is already small even narrower

4. Consider the advantages – disadvantages of each point.

When you get a house that you like Do not act immediately Consider the advantages and disadvantages of each point once, for example, if you like large windows because you want the house to be bright and see the outside view. Do not forget to see if it matches the sun or not. When is the sun Otherwise it will heat up the house. May have to attach awnings or change the thermal curtains

5. Make a clear budget.

Another problem of decorating the house that many people tend to face is Buying things into the house is too pleasing to the budget. Because I want everything The more you find, the more you find what you want. Therefore, you should set a clear budget and try to control it within the specified limit. Prevent the budget from escalating or overloading a little, but not too much. More importantly, do not forget to keep an account. To know what to spend on And can reduce where to save more

6. Ask for opinions from knowledgeable persons

This is to reduce the problems that will come later. Should consult or ask for opinions from people in the design industry. It could be an experienced acquaintance or an expert like Architect or additional interior as well. Because they have in-depth knowledge Able to provide advice in all aspects Including adjustments and bug fixes to make the house more suitable and livable for us

7. Trust your intuition.

Because home design cannot be wrong, there is no right, so the most important thing is suitability and needs. In addition to the aforementioned design methods There is no need to follow exactly everything, some may look a little out of the box. But if you consider that it is what we like and it fits with the nature of our daily life. Trust your intuition and act on your own home, or simply say that if you feel right, yes, no need to follow anyone. According to the textbook of cultivating

Home design has many factors involved. Therefore, in addition to the beautiful decoration as you like Do not forget to take into account the number of members in the house The daily life of each person Including various comforts as well in order to make the house a truly livable home And will not have to follow the correction later ออกแบบบ้าน

Karaoke Room This glossy, sparkling karaoke room

Karaoke Room This glossy, sparkling karaoke room

Karoke room

This glossy, sparkling karaoke room is a high glam take on a man cave that doubles as an all-purpose entertaining space. “This detailed karaoke lounge proves you can still receive the V.I.P treatment even from the comfort of your own home,” say designers Tavia Forbes and Monet Masters of interior design firm Forbes + Masters. “Lacquered walls and mirrored ceilings set the stage for one’s moment in the spotlight.” รับออกแบบบ้าน 

Spice Up Your Balusters There are so many beautiful

Spice Up Your Balusters There are so many beautiful

Here’s the thing: most people’s eyes aren’t going to be immediately drawn to your staircase railings. But subtle details like custom-made balusters

(like the ones Henderson used in her Portland project) go a long way towards tying a room together.

“There are so many beautiful, special, and affordable options out there now and they can really make a staircase feel considered and elevated and finished,” Henderson said.

When selecting balusters , or any other permanent finishes,

Henderson said the most important thing to think about is how you want the space to make you feel.

“If you want to walk into your house and feel like it’s clean and simple and modern, maybe metalwork is for you. On the other hand,

if you want to feel like you’re in a historic and collected and warm space,

maybe you’d go with something more classic and wooden.

Beyond that, it’s all about the intersection of personal taste and history.” สถาปนิก

Carpeting, hardwood flooring is the most popular choice

Carpeting, hardwood flooring is the most popular choice

Carpet flooring

Hardwood Flooring
Next to carpeting, hardwood flooring is the most popular choice for bedroom flooring. Among real estate professionals, genuine hardwood is usually regarded as one of the best flooring materials. Not only is it beautiful and hard-wearing, but it’s also relatively warm and durable. Even better, it’s environmentally friendly.

Pros
-Attractive surface: Hardwood extends a warm, natural beauty to a bedroom. The look will vary depending on wood species and finish, but wood almost always lends a feeling of primal beauty to a room.

-Warmer and more resilient than tile and stone: While it’s obviously not as soft as its carpeting, hardwood planks do have some yield and are softer and warmer underfoot than most tile and stone alternatives. Hardwood can be combined with throw rugs and area rugs to make the floor even more amenable.

Cons
-Maintenance is tricky: Hardwood flooring is fairly resistant to stains and damage, but when damage does occur, it can be hard to repair. And hardwood needs to be sealed occasionally and eventually will need to be stripped and refinished.

-Relatively expensive: Quality solid hardwood is one of the pricier flooring choices. Materials plus installation costs range from $6 to $25 per square foot, depending on the type of wood selected.

-No thermal or sound insulation value: Hardwood floors offer no insulation value, and they are noisy, with no sound absorption or dampening effect.ออกแบบบ้าน

Types of Vinyl Flooring Materials: Tile, Sheet Vinyl, and Luxury Vinyl

Types of Vinyl Flooring Materials: Tile, Sheet Vinyl, and Luxury Vinyl

vinyl flooring bathroom

Vinyl flooring has been around for more than 100 years, invented initially to replace the original resilient flooring material, linoleum. In the 1940s, vinyl flooring became very popular for areas where resilience, durability, and water-resistance was important. Bathrooms and kitchens have always been the prime areas where vinyl flooring products are used. While vinyl flooring is not completely impervious to the rigors of these rooms, it is very resistant to water and easy to clean and maintain, making it a low-cost, low-hassle flooring choice. รับออกแบบบ้าน 

รวมนักแสดงชายฝีมือดีที่ไม่เคยได้รางวัลออสการ์

รวมนักแสดงชายฝีมือดีที่ไม่เคยได้ รางวัลออสการ์ มีใครบ้าง มาดูกันเลย

Why Leonardo DiCaprio returned Oscar given to him by Jho Low

1.Leonardo DiCarprio
เขาเคยเข้าชิงออสการ์ถึง 4 ครั้งแต่ก็ยังไม่ได้เป็นผู้ชนะสักที โดยการเข้าชิงครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเขาอายุ 19 ปี จากบทเด็กพิการทางสมองในหนังเรื่อง What’s Eating Gilbert Grape หลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าชิงอีก 3 ครั้งจาก The Aviator, Blood Diamond และโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดจากการทุ่มสุดตัวใน The Wolf of Wall Street อย่างไรก็ตามการแสดงของเขาแต่ละเรื่องล้วนอยู่ในระดับที่เราต้องยกนิ้วให้แม้ไม่ได้เข้าชิงออสการ์ก็ตาม เช่นการแสดงใน The Departed, Catch Me If You Can, Revolutionary Road, J. Edgar, Django Unchained หรือแม้กระทั่งใน Shutter Island
เมื่อเราวิเคราะห์สถานการณ์ว่าทำไม ‘ลีโอนาร์โด ดิคาร์ปริโอ’ ถึงไม่เคยได้ออสการ์ เราอาจจะบอกสาเหตุแรกว่ามาจากบทบาทการแสดงของเขานั้นยังไม่มีบทที่เรียกว่า ‘พีค’ จริง ๆ สักครั้ง นักแสดงหลายคนที่ได้ รางวัลออสการ์เมื่อวัดปริมาณด้วยจำนวนการแสดงคุณภาพอาจจะมีจำนวนเรื่องน้อยกว่าลีโอนาร์โด้ด้วยซ้ำ แต่เขาเหล่านั้นมีบทพีค ๆ โดน ๆ เพียง 1 ครั้งก็สามารถพุ่งขึ้นไปคว้ารางวัลชนะเลิศปีนั้นได้เลย เช่น ‘แมทธิว แมคคอนนาเฮย์’ ที่เข้าชิงออสการ์ครั้งแรกและครั้งเดียวก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้เลยจากบทผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์และต้องพยายามมีอยู่ชีวิตด้วยการหายาที่ไม่ผ่านการรับรอง

อีกประการเราอาจจะโทษ ‘ดวง’ ก็ได้ เคยมีนักวิจารณ์วิเคราะห์ความผิดพลาดในปี 2006 ของลีโอนาร์โดว่าสตูดิโอพลาดที่เลือกบทของลีโอนาร์โดจาก Blood Diamond เข้าชิงออสการ์ ทั้งที่เขามีโอกาสจาก The Departed มากกว่า หรือในปี 2011 ที่นักแสดงนำชายไม่แข็งเท่าปีอื่น ๆ ก็ไม่ใช่ปีที่เขามีผลงานโดดเด่น และสุดท้ายอาจบอกได้ว่าเขาได้แต่บทที่คล้ายกับงานเดิม ๆ มาโดยตลอด

ก็ขอเอาใจช่วยให้ลีโอนาร์โดมีผลงานพีค ๆ โดน ๆ กับเขาสักทีนะ

Edward Norton Reflects on the Audition for His Breakthrough Role in 'Primal  Fear' - Daily Actor

2.Edward Norton
เข้าชิงออสการ์ตั้งแต่เล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตจากบทเด็กหนุ่มสองบุคลิกใน Primal Fear และเคยได้เข้าชิงอีกครั้งจากหนังเรื่อง American History X อย่างไรก็ตามผลงานของเขาหลายต่อหลายบทบาทต่างได้รับเสียงยกย่องในความสามารถเช่นการแกล้งปลอมตัวเป็นภารโรงเอ๋อในหนังเรื่อง The Score, หรือโผล่มาแค่ดวงตาใน Kingdom of Heaven ก็ยังเห็นถึงความน่าเกรงขามในน้ำเสียงและท่าทาง

เราสามารถพูดได้อย่างหนึ่งว่าผ่านไปเกือบ 20 ปี ผู้คนยังจดจำการแสดงสองบุคลิกอันยอดเยี่ยมของ ‘เอ็ดเวิร์ด นอร์ตัน’ ใน Primal Fear แต่เชื่อว่าหลายคนอาจจำไม่ได้ว่า ‘คิวบา กู๊ดดิ้ง จูเนียร์’ ใน Jerry Maguire แสดงเป็นอย่างไร รวมถึงการแสดงยอดเยี่ยมของเขาอีกหลายครั้งก็ไม่ได้อยู่ในหนังโปรโมทล่ารางวัลออสการ์

อย่างไรก็ตามเขาคือนักแสดงฝีมือเยี่ยมที่เราเชื่อว่าจะต้องได้ออสการ์สักวันหนึ่งแน่นอน

Robert Downey Jr. launched a venture fund to invest in greentech startups

3.Robert Downey Jr.
เห็นอย่างนี้คุณรู้หรือไม่ว่า RDJ เคยเข้าชิงออสการ์มาแล้ว 2 หน จาก Chaplin และ Tropic Thunder โดยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบำบัดอาการติดยา ก่อนจะกลับมารับบทแนวกวน ๆ อย่างต่อเนื่อง ไล่ตั้งแต่ Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man จนถึง Sherlock Holmes

ออสการ์อาจจะโปรดปรานนักแสดงสายคอเมดี้ที่ผันตัวมาเล่นบทดราม่าจริงจัง เช่น ‘ทอม แฮงค์’ หรือรายล่าสุดอย่าง ‘แมทธิว แมคคอนนาเฮย์’ แต่ออสการ์ไม่ได้โปรดปรานการแสดงยียวนกวนโอ๊ยหรือนักแสดงสายคอเมดี้สักเท่าไร การแสดงแนวคอเมดี้คนล่าสุดที่ได้ออสการ์ต้องย้อนไปถึง 17 ปี คือ ‘โรแบร์โต้ เบนิญี่’ จาก Life Is Beautiful

อย่างไรก็ตาม แม้ RDJ จะแสดงมาดยียวนจนกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่คนติดภาพเขาไปแล้ว ก็อาจจะเป็นผลดีต่อเขาในอนาคตก็เป็นได้ ถ้าหากวันหนึ่งเขาได้บทบาทการแสดงที่สลัดภาพเชอร์ล็อก โฮล์มหรือไอร่อนแมนออกไปได้ เมื่อถึงวันนั้นกรรมการออสการ์อาจจะเหลียวมองการแสดงของเขาก็เป็นได้

4.Tom Cruise
สมัยก่อนทอม ครูซเขาเคยเป็นนักแสดงสายดราม่าล่ารางวัลเหมือนกันนะ เคยเข้าชิงออสการ์ถึง 3 หน จากผลงานการแสดงในหนังเรื่อง Born on the Fourth of July ที่เขารับบทเป็นทหารผ่านศึกอัมพาตครึ่งตัว, Jerry Maguire และ Magnolia ก่อนจะผันตัวมาเล่นหนังแอ็คชั่นมากมายเช่น Mission: Impossible, Minority Report, The Last Samurai, War of the Worlds แล้วสมัยก่อนยังมีหนังดัง ๆ อย่างเช่น Top Gun อีกด้วย

โอกาสใกล้เคียง รางวัลออสการ์ มากที่สุดของทอม ครูซคงต้องย้อนไปถึง 24 ปีจากบททหารผ่านศึกที่กลายเป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งตัวในหนังเรื่อง Born on the Fourth of July เมื่อมองไปยังคู่แข่งปีนั้น เราคงต้องบอกว่าเขาดวงไม่ดีที่ต้องเจอของแข็งอย่าง ‘แดเนียล เดย์ ลูอิส’ นักแสดงชายเจ้าของสถิติคว้ารางวัลชนะเลิศการแสดงนำชายยอดเยี่ยมมากที่สุดถึง 3 ครั้ง

ยิ่งเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทอม ครูซเริ่มผันตัวจากการแสดงสายดราม่ามาเป็นหนังแสดงสายแอ็คชั่นยิ่งลดโอกาสของตัวเขาเองที่จะเข้าชิงรางวัลออสการ์ โดยเขาก็ห่างเหินจากเวทีออสการ์มาแล้ว 15 ปีและเมื่อเรามองไปยังผลงานในอนาคตของเขาทั้ง Mission Impossible, Top Gun 2 และ Jack Reacher เราก็เชื่อได้เลยว่าคงหมดโอกาสเห็นชื่อทอม ครูซบนเวทีออสการ์อีกนานเลยล่ะ แต่อะไรก็ไม่แน่นอนเพราะนักแสดงบางคนก็กลับมาล่ารางวัลออสการ์ตอนแก่เหมือนกัน ต้องรอดูกันต่อไปครับ ดูหนังออนไลน์

แนวความคิดผลิตแบบบ้าน-สร้างบ้าน FIX FLOOR SERIES

แนวความคิดผลิตแบบบ้าน-สร้างบ้าน
บ้านสไตล์โมเดิร์นดีอย่างไร

แนวความคิดผลิตแบบบ้าน-สร้างบ้าน FIX FLOOR SERIES สถาปนิก ต่อยอดแนวความคิดนี้ ตั้งชื่อแบบบ้าน FIX FLOOR HOME OFFICE หน้าที่ของอาคารแบบเดียวกันที่หลากหลาย

ที่อยู่อาศัย คือพื้นที่เข้าไปอยู่อาศัย กิน นอน นั่ง พักผ่อน ตามอัธยาศัย เก็บเครื่องใช้ เพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ ของมนุษย์และสัตว์  การออกแบบให้มีประโยชน์และคุ้มค่ากับการลงทุนปลูกสร้างขึ้นมาจึงเป็นหนึ่งในไอเดียหลักที่บริษัท ไอเดีย ไอแคน จำกัด นำเสนอในแบบชุดซีรี่ส์นี้ โดยคุณกมน สุวรรณรัตน์ สถาปนิก ต่อยอดแนวความคิดนี้ ตั้งชื่อแบบบ้าน FIX FLOOR

  1. Concept 1.FIX FLOOR PLAN ห้ามแก้แบบ ประยุกต์แบบ แบบบ้านที่ทำตามความต้องการเจ้าของบ้าน แต่ละแบบ บางแบบบ้านผิดเพี้ยนกันไปแทบจะหาความลงตัวไม่ได้ อันเกิดจากสาเหตุต่างๆที่นำมาอธิบายได้ และไม่น่าอธิบาย  จากสถาปนิกผู้ออกแบบเองก็มี แบบบ้าน fix floor มีเจตนาการคิดค้นจากก้นลึกของสถาปนิก ที่ออกแบบบ้านอย่างชำชองมาแล้วกว่า 20 ปี ให้หลักการได้นำไปสู่การปฏิบัติการก่อสร้างจริง และตอบสนองการใช้สอยที่เป็นพื้นฐานในชีวิตจริงของทุกๆคนแบบภาพรวม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ลงตัว ประหยัดแบบสมเหตุสมผล เป็นแบบแปลนที่ดี นำเสนอสิ่งที่ดีไม่ควรแก้ไข และกำหนดให้บริการ แบบห้ามแก้แบบแปลน แบบแปลนนี้จึงกำหนดขนาดพื้นที่ใช้สอยต่างให้เลือกไว้มีจำนวนพอสมควร บริษัท ไอเดีย ไอ แคน จำกัด นำไปวิเคราะห์ลงพื้นที่ หมุนทิศทาง สลับซ้ายขวา แล้วทำการก่อสร้าง
  2. Concept 2. FUNCTION 2 in 1 แบบแปลนภายในบ้านที่ลงตัวด้วยพื้นที่ใช้สอย มีให้เลือกหลากหลายขนาดครอบครัว ระดับการลงทุนที่ต่างกัน ตอบโจทย์สมบูรณ์แบบในครอบครัวขนาดนั้น พื้นที่ใช้สอยเดียวกันใช้ได้หลากหลาย เช่นทางเข้ารถเป็นลานวิ่งเล่น สนามเด็กปั่นจักรยานเล่น โรงรถดัดแปลงเป็น เวิร์คช๊อบ สำนักงานขนาดเล็กหรือขยายห้องในอนาคตมีโครงคานที่รองรับอยู่แล้ว เฉลียงหน้าบ้าน บันไดยาวนั่งเล่นได้โดยมีตู้รองเท้าเก็บเข้าที่
  3. Concept 3. FLIP AND ROTATE แปลนเดียวสามารถ เลือกใช้กับที่ดินได้ถึง 4 ลักษณะ รูปทรงอาคารแบบ 2 หน้า หน้าบ้านมีทางเลือกให้เข้ากับแปลงที่ดิน 2 ลักษณะในแบบเดียวกัน และยังสามารถผลิกกลับด้านได้อีก 2 ลักษณะ(ยกเว้นแบบที่ออกแบบมาเพื่อหน้าแคบ ผลิกกลับได้ 2 ลักษณะ) รูปทรงทั้ง 4 ด้านของบ้าน ออกแบบให้สะดุดตา นำสมัย  ลดการตกแต่งที่ฟุ่มเฟือยโดยไม่ทราบสาเหตุว่าจะทำเพื่ออะไร เพื่อใช้งบสร้างพื้นที่ใช้สอยให้ได้มากสุด และประหยัดกับการดูแลในระยะยาว เพราะบ้านไม่ควรมีภาระที่ต้องซ่อมบำรุงสภาพนอกอาคารมากนัก ส่วนใหญ่เจ้าของบ้านเองก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
  4. Concept 4.FAST STRUCTURE  การก่อสร้างให้รวดเร็วและได้มาตรฐานเป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านต้องการชัดเจนอยู่แล้ว บ้านแบบหล่อในที่จะเสียเวลาการประกอบการสูงโดยภาระจะตกเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าของบ้าน แบบบ้านนี้ บริษัท ออกแบบในระบบสมมาตร รูปทรงพื้นฐานเรขา การใช้โครงสร้างที่เหมาะกับแบบ precast และผนังมวลเบาสำเร็จรูป ใช้เวลาก่อสร้างเพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้นเอง ส่วนขั้นตอนการเตรียมงาน ยื่นขออนุญาตก่อสร้างใช้เวลาเพียง 1 เดือน เท่านั้น
  5. Concept 5.FOUR  HI-TECHNOLOGY  ได้แก่ระบบไฟ น้ำ อากาศ และการสื่อสาร การใช้ระบบอาคารเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวนำต่อเนื่องมีการใช้วัสดุประยุกต์ เคมีต่างๆ เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่ปรับเปลี่ยนจนมีผลให้อาคารเก่าๆไม่สามารถรองรับ ติดตั้งได้ อันอาจจะเป็นอุปสรรเรื่องโครงสร้างบ้าง เรื่องสัดส่วนอาคารบ้าง อย่างที่เราเห็นกันทุกที่ เช่นจุดแขวนระบบแอร์ ท่อน้ำทิ้งแอร์ที่ส่งผลเรื่องความสวยงามและลมร้อน  เรื่องชายคายื่นชิดเขตใส่รางน้ำ ท่อยืนอยู่หน้าบ้าน เรื่องโรงรถอับ กลิ่นควันรถเข้าบ้าน  เรื่องแสงไม่เพียงพอต้องใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในตอนกลางวัน เรื่องระบบน้ำเสีย น้ำดีหัก หลุดไต้อาคาร เรื่องความร้อนจากฝ้าเพดานที่หลังคาต่ำ และไม่มีช่องระบาย เรื่องเหล่านี้เป็นการปรับปรุงให้หลุดพ้นได้โดยการคิดออกแบบให้รอบคอบจากสถาปนิกได้ทั้งสิ้น แบบบ้าน fix floor นำการประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม ได้แก่ ระบบไฟแบบ led ระบบสวิทซ์แบบสัมผัส ระบบท่อประปาแบบท่อประปา PPR ระบบถ่ายเทลมร้อนไต้หลังคา ระบบระบบป้องกันความร้อนบนพื้นดาดฟ้าหลังคา  ระบบผนังภายนอก 2 ชั้นป้องกันความร้อน และติดตั้งระบบการสื่อสารแบบ wifi ครอบคลุมทั้งอาคาร
  6. Concept 6.FORM FOLLOWS SEFTY  แนวทางทรงอาคารไม่มีจุดอับสายตาเสริมเรื่องความปลอดภัย บ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จะสร้างใกล้ถนน จุดหลักคือวิตกเรื่องบุคคลภายนอกเข้าอาคารได้ง่าย ลักขโมยทรัพย์สิน จุดที่เป็นระเบียง เฉลียงบ้านควรมีขนาดที่เหมาสมในการดูแลให้หนาแน่น การออกแบบเพื่อใช้แสงธรรมชาตอย่างพียงพอแต่จะไม่หล่อแหลมต่อสายตาภายนอก  และการใช้ช่องแสงเยอะจะตามมาซึ่งค่าใช้จ่ายการใช้ม่าน เหล็กดัด หรืออาจเป็นจุดหลงลืมการปิดล๊อคได้เช่นกัน แบบบ้านนี้เป็นทรงที่หนักแน่นและเรียบง่าย ผนังส่วนใหญ่ 2 ใน 3 เป็นผนังปูนที่มีซอกเพียงแค่กันน้ำฝน การติดตั้งเหล็กดัดแบบเรียบง่ายสำหรับบ้านที่ต้องการทำได้ง่าย
  7. Concept 7.FUETURE อนาคต รองรับการดำรงชีวิตแบบใหม่ ในยุคที่การติดต่อไร้พรมแดน  คนทำงานไม่จำเป็นต้องวิ่งเข้าสำนักงานตอกบัตรกันทุกคน  สามารถทำงาน ออนไลน์ หรืออาชีพพิเศษ บ้านคือสถานที่แรกที่ทำไดครบวงจร หน้าตาอาคารจึงเหมาะเป็นภาพลักษณ์ที่แสดงถึง สำนักงานได้ดี มีจุดติดตั้งป้ายชื่ออาคารให้สวยงามได้  รองรับการจอดรถ 1-2 คันสำหรับผู้มาติดต่อ ออกแบบบ้าน

Best for Bathrooms: TrafficMaster Manvel Ash 12 in. x 12 in. Ceramic

Best for Bathrooms: TrafficMaster Manvel Ash 12 in. x 12 in. Ceramic

TrafficMaster Manvel Ash 12 in. x 12 in. Ceramic Floor and Wall Tile (10.67  sq. ft./Case)-VL151212HD1P2 - The Home Depot | Ceramic floor, Colorful tile  floor, Ceramic floor tile

For bathrooms on a budget, consider a low-cost ceramic tile. It is both waterproof and stain-resistant, relieving worries about your floor swelling or buckling from shower puddles or sink splashes. The TrafficMaster Manvel is a classic 12 x 12-inch tile that costs well under $1 per square foot and can be used for bathroom floors, but also as a wall tile.

This stone-look ceramic tile has a glazed matte finish for easy care and maintenance. It features a Class 3 abrasion resistance rating, which means it can stand up to areas of medium to heavy foot traffic. When choosing ceramic tile as a cheap flooring material for the bathroom, keep in mind that you will also need to factor in the grout, backer board, and thinset. Even still, the budget price of this tile makes it an obvious choice for wet rooms where you want a durable, easy-to-clean flooring option. ออกแบบบ้าน

องค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพของบ้าน คุณภาพของบ้านต้องเกิดจากองค์ประกอบ

อาชีพสถาปนิกเป็นอาชีพที่ไม่ต่างจากอาชีพอื่นๆ
อาชีพสถาปนิกเป็นอาชีพที่ไม่ต่างจากอาชีพอื่นๆ

คุณภาพของบ้านจะต้องเกิดจากองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการดังนี้

1. การออกแบบ

การออกแบบถือเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างบ้าน เพราะแบบบ้านจะเป็นสิ่งที่ระบุถึงรูปร่างหน้าตา และขนาด ของบ้าน โครงสร้างตั้งแต่การลงเสาเข็มรวมทั้งการวางเสา และคาน ตลอดจนถึงการกำหนดข้อมูลจำเพาะต่าง ๆ (specification) และวัสดุที่จะนำมาใช้ การสร้างบ้านจะต้องยึดถือข้อกำหนด และรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฎในแบบเป็นพื้นฐาน ถ้าการออกแบบไม่ดีหรือการให้ข้อกำหนดในแบบผิดพลาด บ้านที่ออกมาก็จะผิดพลาดตามแบบไปด้วย

 

เช่น การกำหนดเหล็กเส้นผิดขนาด การกำหนดเสาเข็มผิด ขนาด การออกแบบเสา และคานที่ไม่สัมพันธ์กับ การรับน้ำหนัก เป็นต้น ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบ้านได้ ทั้งในด้านของรูปแบบ โครงสร้าง และความแข็งแรง อีกทั้งการแก้ไขในภายหลังก็อาจกระทำได้ลำบาก จึงควรมีการศึกษาแบบบ้านให้รอบ คอบก่อน การสร้างบ้าน หรืออย่างน้อยก็ควรจะใช้ แบบบ้านของผู้ออกแบบ ที่ผลงานมีมาตรฐาน และได้รับความเชื่อถือใน การสร้างบ้านมาก่อน

2. การเลือกใช้วัสดุ

วัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านนับว่ามีความสำคัญต่อตัวบ้านควบคู่กันกับการออกแบบบ้านเลยทีเดียว เพราะในแบบบ้านแต่ละ ฉบับจะมีการระบุถึงวัสดุที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดอยู่แล้ว ยกเว้นเพียงวัสดุในแง่ของความสวยงามบางอย่างเท่านั้นซึ่งอาจละไว้ให้เจ้าของบ้าน ระบุเพิ่มเติมเองในภายหลัง วัสดุที่ใช้จะมีผลต่อคุณภาพของบ้านโดยตรง ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้บ้านนั้นมีความมั่นคงแข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ต้องซ่อมแซมกับบ่อย ๆ ในภายหลัง

 

โดยเฉพาะวัสดุที่ต้องติดตรึงเข้ากับตัวอาคาร หรือเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร หรือสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยากในภายหลัง ควรจะมีการศึกษา และพิจารณากันเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น การเลือกชนิดของท่อน้ำประปา ท่อร้อยสายไฟ บ้านพับประตู ลูกบิดประตู วัสดุทำหลังคา และฝ้าเพดาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถ้าเจ้าของบ้านมีโอกาสได้ศึกษาหาข้อมูล และมีโอกาสได้เลือกหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดก็จะเป็นประโยชน์มาก เพราะจะช่วยให้บ้านที่ปลูกนั้นให้ประโยชน์ใช้สอยได้เต็มที่ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย อีกทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วย

3. ขั้นตอน และกรรมวิธีการปลูกสร้าง

ขั้นตอนและกรรมวิธีการปลูกสร้างนับเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนอาจมองข้ามหรือไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ ควรเพราะคิดว่า ทุกอย่างถ้าทำตามแบบก็น่าจะเพียงพอแล้ว อันที่จริงแม้ว่าบ้านจะออกแบบไว้ดีเพียงใดหรือเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีขนาดไหนก็ตาม ถ้าขั้นตอนหรือกรรมวิธีการปลูกสร้างทำได้ไม่ถูกต้องก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรงต่อบ้านหลังนั้นได้ เช่น การผสมคอนกรีต ไม่ถูกส่วน การเชื่อมรอยต่อของเหล็กโครงหลังคาไม่แน่นหนา การให้พื้นรับน้ำหนักขณะที่คอนกรีตที่ใช้เทพื้นยังแข็งตัวไม่เต็มที่ การทาสี โดยไม่ทำความสะอาดพื้นผิวเสียก่อน ฯลฯ

 

เหล่านี้ล้วนมีผลต่อคุณภาพของบ้านทั้งสิ้นทั้งในแง่ของการใช้งาน และความสวยงามการป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นเลยนั้นมักกระทำได้ยาก เพราะต้องอาศัยการควบคุมดูแลจากหลายฝ่ายอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง เป็นระยะเวลายาวนาน นับตั้งแต่เริ่มปลูกบ้านจนกระทั่งแล้วเสร็จ แต่การลดปัญหาดังกล่าวก็อาจทำได้โดยการเลือกผู้รับเหมาที่มีความชำนาญงาน และไว้ใจได้ ในขณะเดียวกันเจ้าของบ้านก็ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้บ้างหรืออย่างน้อยก็ควรจะสละเวลาไปตรวจสอบดูแลการปลูกสร้างบ้าน สิ่งเหล่านี้ถึงแม้จะก่อให้เกิดความลำบาก และเสียเวลาบ้างในช่วงแรก แต่ถ้าได้บ้านที่เรียบร้อยและมีคุณภาพตามที่คาดหวังไว้แล้วผู้อยู่อาศัยก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขไปได้อีกนานเท่านาน

4. ฝีมือช่าง

บ้านที่ปลูกสร้างได้อย่างสวยงามมีความประณีตเรียบร้อยย่อมจะเป็นที่ตรึงตาตรึงใจแก่ผู้พบเห็นหรือผู้มาเยือน และสร้างความสุข ความภูมิใจใ ห้แก่เจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัย การสร้างบ้านแต่ละหลังจำเป็นต้องใช้ความรู้ทั้งทางด้านเทคนิค และศิลปะควบคู่กันไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ต้องมีทั้งศาสตร์ และศิลป์ผสมผสานอยู่ด้วยกัน บ้านที่ขาดประณีตศิลป์ ในการปลูกสร้าง อาทิ การปูกระเบื้อง ที่ไม่ได้แนว หรือเว้นห้องห่างเกินไป การก่อผนังที่ไม่ได้ฉากหรือผนัง มีลักษณะเป็นคลื่นเป็นลอน การทำร่องประตู หรือหน้าต่างใหญ่เกินไป การติดตั้ง ดวงโคมเอียง หรือไม่ได้แนว เป็นต้น จริงอยู่ถึง แม้ว่าสิ่งเหล่านี้ จะยังคงสามารถ ใช้งานได้ แต่บ้านที่ได้ก็ ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็น บ้านที่สมบูรณ์เรียบร้อย ทำให้เจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัย อาจจะยังมีความขัดข้องใจแฝงอยู่

การป้องกันปัญหาเหล่านี้เจ้าของบ้านสามารถทำได้โดยการหาโอกาสศึกษาจากตัวอย่างบ้านที่ปลูกเสร็จแล้วหลาย ๆ หลังแล้ว นำมา เปรียบเทียบกัน และปรึกษากับผู้รับเหมาถึงรายละเอียดต่างๆในจุดที่ต้องการ เพื่อให้การปลูกสร้างบ้านกระทำอย่างระมัดระวังยิ่ง ขึ้นซึ่งจะช่วยแก้ หรือลดปัญหาเหล่านี้ได้ ถ้าปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงคิดแก้ไขภายหลังก็อาจจะเหลือวิธีแก้ปัญหาเพียงวิธีเดียว เท่านั้นนั่น คือ การทำใจให้ยอมรับสภาพบกพร่องที่เกิดขึ้น

ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางให้ได้ทราบว่า บ้านที่ดีหรือบ้านที่มีคุณภาพดีควรจะมีคุณสมบัติอย่างไร บ้านที่ดีเกิดจาก องค์ประกอบ อะไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้อ่านมองเห็นภาพของการปลูกสร้างบ้านได้กว้างขึ้น และเพื่อเป็นแนวทาง พิจารณาถึง ความต้องการ ของแต่ละคนว่าต้องการจะได้บ้านอย่างไร และทำอย่างไรจึงจะได้ผลตามที่ต้องการนั้น เพราะการปลูกบ้าน หรือ ซื้อบ้าน แต่ละหลังอาจจะหมายถึง การใช้เงินทองที่เก็บสะสม มาทั้งชีวิต และบ้านก็อาจเป็นถาวรวัตถุอันมีค่าที่จะอยู่กับเราไปตราบ ชั่วชีวิต ฉะนั้นการเตรียมการให้พร้อม และเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ เท่าที่โอกาสจะอำนวยย่อมจะช่วยให้บ้านอันมี ค่าเสร็จสมบูรณ์ และได้ผลดังใจปรารถนา ออกแบบบ้าน

Scroll To Top