อาหาร ของหวาน และเครื่องดื่ม

​รู้ก่อนการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง สำหรับก่อนการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

​รู้ก่อนการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
​รู้ก่อนการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

​รู้ก่อนการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง สำหรับก่อนการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง มีหลากหลายที่ควรรู้เบื้องต้น 5 ข้อ เพื่อทำให้การปลูกสร้างบ้านเป็นไปด้วยความราบรื่น

สะดวกสบายและไม่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนส่งงาน

1.สัญญาการว่าจ้าง การรับเหมางานปลูกสร้างบ้านควรทำสัญญาเพื่อยอมรับและตกลงในข้อปฏิบัติต่างๆ อาทิ ระยะเวลาในการก่อสร้าง สร้างตามแบบบ้าน เป็นต้น โดยสัญญาดังกล่าวยังครอบคลุมถึงความเสียหายหากเกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากช่างก่อสร้าง รวมทั้งแก้ไขงานเมื่อพบร่องรอยที่ผิดพลาด โดยรูปแบบของสัญญา

2.หาข้อมูลหรือสอบถามถึงประวัติของผู้รับเหมา แน่นอนการตรวจสอบผลงานของผู้รับเหมา จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี

3.ประชุมร่วมกัน ก่อนการปลูกสร้างบ้านนอกจากส่งแบบบ้าน ซื้อวัสดุก่อสร้าง สิ่งที่ผู้อยู่อาศัยควรทำคือการบอกความต้องการของการสร้างบ้านอย่างครบถ้วนในทุกรายละเอียด เพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มความรวดเร็วให้กับช่างก่อสร้าง

4.ตรวจงานอยู่เสมอ ไม่จำเป็นต้องตรวจงานเพียงครั้งเดียวตอนส่งงานแต่ในทุกวันนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดูความเรียบร้อยเพื่อทำให้บ้านตรงตามความต้องการของแปลนบ้าน

5.มองหาวิศวกรมาตรวจงานตอนส่งงาน ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพื่อให้บ้านหลังการปลูกสร้างมีความพร้อมในการอยู่อาศัย โดยสิ่งที่วิศวกรจะเข้ามาดูครอบคลุมความปลอดภัยและสะดวกสบาย เช่น ระบบสาธารณูปโภค การติดตั้งสายดิน งานโครงสร้าง การใช้งานของปลั๊กและสวิสต์ไฟ เป็นต้น

ข้อควรรู้เบื้องต้นนอกจากทำให้บ้านที่ปลูกสร้างจากการรับเหมามีความสมบูรณ์ ยังช่วยให้ผู้รับเหมาเกิดความสะดวกสบาย ทำงานได้ง่าย และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันจนบอกต่อในเรื่องของความน่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่ายด้วยความลงตัว รับออกแบบบ้าน

ทำความรู้จักอาชีพ มัณฑนากร นักออกแบบตกแต่งภายในอย่างเต็มรูปแบบ

ทำความรู้จักอาชีพ
ทำความรู้จักอาชีพ

ทำความรู้จักอาชีพ มัณฑนากร นักออกแบบตกแต่งภายในอย่างเต็มรูปแบบ การผลิตและการตลาดมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อทำการก่อสร้างให้สำเร็จสมบูรณ์ การผลิตและการตลาดมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อทำการก่อสร้างให้สำเร็จสมบูรณ์ ซึ่งมัณฑนากรจะต้องดำเนินงานโดยการกำหนดรายละเอียดของส่วนประกอบ จัดวางแผนผังของแบบ รวมทั้งควบคุมดูแลการทำงานของช่างตกแต่งภายใน ตัวอย่างเช่น ออกแบบตกแต่งพื้นที่ภายในอาคาร บ้านพักอาศัย พื้นที่จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ รวมไปถึงการจัดภายในตู้แสดงสินค้าของห้างสรรพสินค้า หรือพื้นที่ภายในยานยนต์ ได้แก่ เรือ หรือเครื่องบินรถโดยสาร เป็นต้น

ลักษณะของงานที่ทำ

มัณฑนากร หมายถึง ผู้ที่ทำการคิดและวางแผนการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร สถานที่ทำงานหรือบ้านพักอาศัย ซึ่งมัณฑนากรจะต้องทำการดำเนินงานร่วมกับผู้ว่าจ้างในขั้นตอนต่างๆ โดยมีลักษณะงานดังนี้

  1. ทำการจดบันทึกรายละเอียดสำหรับทำการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจและให้เป็นที่สะดุดตามากที่สุด
  2. ทำการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง และคำนวณงบประมาณราคาที่ต้องใช้สำหรับการดำเนินงานออกแบบตกแต่งภายในทั้งหมด โดยจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมของวัสดุ เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยและตรงตามเป้าหมายการใช้งานภายในอาคาร
  3. นำเสนองบประมาณและแบบแผนที่วาด ให้ลูกค้าทำการพิจารณาและแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติม
  4. หลังจากที่แบบได้รับการแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงจะสามารถส่งแบบต่อไปให้กับช่างเพื่อทำการดำเนินงานตามโครงสร้างที่ได้วางแผนไว้ ตัวอย่างเช่น ช่างเชื่อมเหล็ก หรือช่างไม้ เป็นต้น
  5. ทำการดำเนินและประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างงานออกแบบตกแต่งภายใน
  6. ให้คำแนะนำและพูดคุยปรึกษากับช่างเกี่ยวกับแบบแผนของงานออกแบบ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานให้ออกมาตรงตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ รับออกแบบบ้าน

5 places to shop for home decor Select all styles Bundled here

5 places
5 places

5 places to shop for home decor Select all styles Bundled here I believe that these things would be the happiness of many home lovers.

1. IKEA: Various products Tangible price

When it comes to a wide variety of home decor items, good quality and affordable prices, IKEA (IKEA) is probably one of the first names that many people think of. The IKEA furniture is suitable for those who focus on functional use. The materials and colors are centered around so they can easily be adapted to any room.

Including anyone who likes to walk around and look at the furniture with a modern new design And are looking for new ideas to decorate the house Let’s take a walk at IKEA, choosing furniture to assemble your own Mix & Match.

– Location of IKEA Bangna: https://goo.gl/maps/ub79Hz8N1WFEAQDfA

Open daily: 10:00 a.m. – 10:00 p.m.

– IKEA Bang Yai location: https://goo.gl/maps/MzBiYdC6NRCnxnvo8

Open for service Monday – Thursday: 10:00 AM – 10:00 PM | Open Friday – Sunday: 10:00 AM – 9:00 PM.

2. Crystal Design Center: a source of furniture. Elegant design, quality materials

I must say that this is a center for furniture and home decorations on the road along the highway. Ekkamai-Ramintra That carefully selected quality materials With an emphasis on elegant design There are stores of leading brands, both domestic and international, such as Habitat, SB Design Square, Pierre Philippe, Cantori and Bellitas, etc.

In addition, anyone who wants to find new ideas for decorating the house. Can come and have fun as well, because the CDC has a combination of various designs And often there are great home décor fairs to choose from throughout the year.

– Crystal Design Center coordinates: https://goo.gl/maps/SMXbJQRanzJmyiRg9

Open daily 8.30 – 20.00

3. JJ Plaza: Chic home decor At an affordable price

Chatuchak Market around JJ Plaza is another goal that home lovers should visit once. Because it is a large area that has a collection of products for decorating the house to cover all needs Choose from oversized furniture to small home décor items.

In addition to JJ Plaza, it is also known for its variety and reasonable price. It is also a very complete source of furniture and woodwork, with many shops to choose from. If you are looking for good woodwork, try walking here.

– JJ Plaza location: https://goo.gl/maps/HrvV86JHpfjqpMaw5

Open daily from 9:00 a.m. – 6:00 p.m.

4. Mana Outlet: Kitchenware Warehouse Complete in one place

Change to appease the kitchenware line If anyone is looking for beautiful dishes during this period, I must say that Mana Outlet, a kitchen warehouse in Thonburi area. Which is available in both Japanese style Minimal design Or it will be a chic pattern in Thailand, it is also important, there are items to choose from in all categories. Be it a sneeze, a glass bowl, a pot, a skillet, or a kitchen utensil.

– Mana Outlet location: https://g.page/manaoutlet?share

Open daily from 8.00 – 19.00

5. Chatuchak Tree Market: The biggest source for buying trees, ranging from flowers, ornamental plants, sacred trees, rare plants.

Let’s come together at the gardening tree line. Which if you are going to talk about the tree market that has everything for once And travel convenience Would be inevitable “Chatuchak Tree Market” a collection of various trees They range from small sticks to large ones. Including cheap gardening equipment Because most of the products sold come from farmers – farmers who are gardeners from all parts of Thailand itself.

– Location of Chatuchak Tree Market: https://goo.gl/maps/mmmvahemeAeV3Nao6

Open for service every Tuesday 11.00 – 18.00

Open for service Wednesday and Thursday 11.00 – 20.00  รับออกแบบบ้าน

 

อาชีพสถาปนิกเป็นอาชีพที่ไม่ต่างจากอาชีพอื่นๆ ที่เป็นได้ทั้งพนักงานกินเงินเดือน

อาชีพสถาปนิกเป็นอาชีพที่ไม่ต่างจากอาชีพอื่นๆ
อาชีพสถาปนิกเป็นอาชีพที่ไม่ต่างจากอาชีพอื่นๆ

อาชีพสถาปนิกเป็นอาชีพที่ไม่ต่างจากอาชีพอื่นๆ ที่เป็นได้ทั้งพนักงานกินเงินเดือน จำเป็นต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้นอกเหนือจากที่เรียนมา แล้วความรู้ที่ควรจะมีติดตัวสำหรับเหล่าว่าที่สถาปนิกในอนาคตควรจะเป็นแบบไหน หรือต้องเพิ่มเติมองค์ความรู้อะไรเพื่อออกไปเผชิญโลกภายนอก ผมอยากแนะนำให้เพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ครับ

1.เข้าใจธุรกิจ : สถาปนิกหลายคนมีความสามารถ ฝีมือดี ผลงานเด่น มีความตั้งใจสูง บางคนยิ่งทำยิ่งเจ็บตัว ไม่คุ้มเมื่อเทียบกับความทุ่มเทจนต้องออกมาทำอาชีพเสริมหรือจำใจเปลี่ยนสายงานที่รายได้ดีกว่า ที่นี่ลองคิดวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบว่า ความคิดและเวลาการลงทุน คือ สถานที่ เครื่องมือ และ เงินเดือนพนักงาน ถ้ารู้จักสร้างสมดุลยภาพของ time cost manpower ได้ มีผลงานดีถือว่าเป็นอาชีพที่ผลตอบแทนสูงเลยทีเดียว

2.ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด : สถาปนิกต้องรู้ทุกเรื่อง แต่จะถนัดทุกด้านเป็นเรื่องยากมักเลือกทำเฉพาะที่สนใจ ชอบ และใช้เครื่องมือที่ถนัดจึงไม่แปลกที่ไม่อยากทำเรื่องที่ตัวเองไม่ค่อยรู้ไม่ถนัด เช่น เก็บเงินลูกค้า ทำการตลาด บริหารบุคคล งบประมาณ งานเอกสาร เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะนำไปสู่ความสำเร็จของอาชีพถ้าทำงานเป็นทีม คนที่ชอบออกแบบก็ออกแบบให้เต็มที่คนที่เก่งการตลาดก็ให้ทำการตลาดคอย present งาน พวกที่ถนัดงานบริหาร มักชอบวางแผน คอยดูต้นทุนกำไรควบคุมคุณภาพ ให้สัมพันธ์กับเวลา ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งหากแต่ละคน ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก และสนใจจริงๆ จะทำให้ทำงานสนุกท้าทายตลอดเวลา และมีความสุข ที่สำคัญต้องมีเป้าหมายร่วมและมีแนวคิดไปทิศทางเดียวกันจะทำให้ “คนทำธุรกิจออกแบบ” มีความมั่นคงและยั่งยืน

3. เลือกลูกค้าที่ดี : หมายความว่าการออกแบบให้ผลงานดี มีคุณภาพไม่ใช่เรื่องยากแต่ปัญหาคือลูกค้าที่ไม่มีคุณภาพ ไม่เข้าใจบทบาท ขาดคุณธรรม เอาเปรียบ และ เอาตัวเองเป็นที่ตั้งถึงตกลงทำสัญญาไปแล้ว กลับใจไปมา ทำไม่ทำ ไม่แน่นอน จึงปิดงานไม่ได้ ไหลไปไม่มีวันจบสิ้นฉะนั้นต้องให้เวลา “ศึกษาตัวตนลูกค้า” เช่น ศึกษาที่มาที่ไปลูกค้า ศึกษานิสัยใจคอของเขาเคยเบี้ยวค่าแบบคนอื่นไหม เคยทำโครงการจริงไหม เคยมีปัญหาเรื่องงานกับทีมอื่นบ้างหรือไม่ เรียกว่าควรเรียนรู้การถอยเมื่อเหตุการณ์วิกฤตโดยไม่เสียเครดิตเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่ออนาคตที่ดี

4. เงินไม่ใช่ดัชนีชี้วัดกำไรขาดทุนเสมอไป : ทุกธุรกิจอยู่ได้จาก “กำไร” คำนวณจาก รายได้ลบต้นทุน สำหรับงานออกแบบ กำไรอาจเป็นได้ทั้งเงินและไม่ใช่เงิน เช่น สถาปนิกชุมชนที่ทำเพื่อสังคม งานอนุรักษ์ งานพื้นถิ่นสำหรับสถาปนิกใหม่อาจต้องสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงก่อน ฉะนั้นก่อนที่จะเสนอราคาจำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าเป้าหมายคืออะไรคำนวณต้นทุนเครดิตเราบวกค่าดำเนินการ balance กับกำไรควรได้ผลตอบแทนในรูปแบบไหน คุ้มไหม

5. ใครคือคนอนุมัติ : สำคัญกว่าค่าแบบ คือ ผลงานนั้นควรต้องถูกนำไปสร้างจริง บ่อยครั้งสถาปนิกออกแบบสวย ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีแต่กลับไม่เคยถูกนำมาสร้างจริงเลย เพราะไม่รู้ว่าใครคือคนอนุมัติอาจเป็น เจ้าของ คนคุมเงิน หุ้นส่วน ชินแส ภรรยา เลขาฯ ที่ปรึกษา ฯลฯ ซึ่งอาจเป็นคนละคนกับลูกค้าตัวจริง สิ่งที่คุณต้องทำก็ คือ คุณต้องพยายามสร้างระบบความคิดใหม่แต่ละขั้นตอนการนำเสนอต้องได้คำตอบ Yes จากลูกค้าเท่านั้นให้ลูกค้า follow ไอเดียที่วางไว้ ถ้าสามารถออกแบบครอบคลุมทุกความต้องการก็จะสามารถลดความเสี่ยงการ reject แบบได้ สถาปนิกส่วนใหญ่ focus ออกแบบเกินไปแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญว่าใครคือคนอนุมัติโครงการ

6. การตลาด : แม้ว่าผลงานมีคุณภาพ บริหารและบริการได้ดี มีระบบที่ลงตัวแต่ไม่สามารถหาลูกค้าได้ คือ ไม่รู้จักการทำการตลาดนั่นเองปัจจุบันลูกค้าใช้เวลาส่วนใหญ่ online นั่นหมายความว่าต้องเรียนรู้วิธีการตลาดเชิงรุกแบบไม่ขายตรงให้ข้อคิดดี ๆ การสร้างสังคม online ในการแบ่งปันองค์ความรู้ ให้ไอเดียแชร์ประสบการณ์การออกแบบเปลี่ยนจากการตลาด offlineไปเป็น online อาชีพนี้ก็จะก้าวไปข้างหน้าได้ไม่ยากเลย รับออกแบบบ้าน

What are the basics you should know before you build a house? Main details

What are
What are

What are the basics you should know before you build a house? Main details To get a home that is both beautiful and secure, it should be enough What are the basics you should know before you build a house?

The basics of building a house Or if we are going to build a house, we should know or know what People who build their own homes often have a difficult problem causing pain. Because since the beginning of the construction of the house, it began to have problems and suffering from the beginning of finding a house draftsman, looking for a contractor, looking for a reliable work manager When starting the construction, there is a problem with choosing to purchase standard building materials. There is a change in the construction design because of changing the usage requirements. Have problems with neighboring neighbors In the end, construction costs both money and time, but actually building your own home doesn’t need to know all about construction. Let’s just know the main details. To get a home that is both beautiful and secure, it should be enough

When looking to build a house, the first thing you need to have is a house plan by having an architect design or buy prefabricated houses that are available for sale online. Which is at the expense of the architect Structural engineer or systems engineer, draftsman And printing costs, so if it is a prefabricated house, the price will be cheaper Because they can be sold multiple times in a single design. But a prefabricated house design may not have the same functionality as an architect to design.

The house plan will consist of Floor plan of the house Floor plans of every floor up to the roof, all sides. At least 2 cuts of the house, if it is a house with a large area, must have more than 2 cuts, in addition, it must have details of various parts of the house to be enlarged for work, such as details of doors, windows, sanitary ware. Designs for decorating various parts of the house, such as handrails, steps, cornices or trims around the walls of the house, the roof of the house, etc. Of various parts What is the size and what kind of composition How is the angle of inclination? Plumbing and sanitation system works Shows the operation of water pipes, sewage and rainwater drainage systems. A type of electrical and lighting system showing the circuit of electrical work Telephone communication system, TV reception point And that is an important part that must be used for applying for a construction permit. Is a structural calculation list of structural engineers Then go to request documents to apply for permission from the municipality. And fill it out completely รับออกแบบบ้าน

 

Main component In choosing a home builder company Ready

Main component
Main component

Main component In choosing a home builder company Ready to design that you need to know In order to build a house each time you need to prepare

In order to build a house each time you need to prepare Besides money, it is the house design that we are going to build.Many people choose to hire a house designer especially in order to get the design that they want the most. But in this way, it will cost you money to pay for the house drawing, which is quite high, and where you have to hire a home builder again, it will be very costly. And when the costs are high, fewer people are thinking about building a house. Because of this, the homebuilders had to find something to motivate people to want to build more houses, so they changed the company model to homebuilders, ready to design, to reduce the cost of drafting a lower amount. Employers pay less money. Nowadays, we see a lot of homebuilders with design, good companies and bad companies ready to take our money. Therefore, we need to know the key elements when choosing to hire a home builder and design company to prevent exploitation and other damage. To happen Ready, let’s see

7 key elements when choosing a home builder company Ready to design that you should know

1. Have the location of the organization. Choosing a home builder company Company location or The office is a top consideration. To ensure that the home builder has a physical location if there is a problem In the service or the construction problem does not have a higher quality. Will be able to talk to or contact the staff Or management with ease

2. Have a credible home builder company must have a portfolio that can be inspected. And revealed to be able to visit the works To give consumers confidence And saw the real thing rather than looking at the model Or just pictures In addition, new customers can also inquire. Or consult with existing customers who have already built houses for advice on any problems in the past construction of the company or how to provide good service. In order to check the confidence one more time as well

3. There is an architect in the organization. A standard house builder should have an architect in that organization in order to serve customers quickly and accurately. Able to modify or modify designs according to customer needs. Which at present Many home building companies The company will have an architect as the sales department, known as a sales architect, a consultant architect who takes care of the customer from the design Take care of customers and coordinate during construction Or construction supervision, including advising on Selection of building materials Choosing a color scheme Interior decoration And advice in various fields With customers until home delivery

Has an organization engineer Once there is a designer, building a house that requires stability, strength and a long-lasting structure is worth the investment. It is very necessary to have an engineer to design it. Calculation of reinforced concrete structures And control the construction process as well So that the construction meets the specified standards However, according to the law, an engineer is considered a regulated profession. In which people who will work must be licensed to work with the Council of Engineers. Will be supervising and issuing the card In which if there is a problem, there will be a law to clearly support it While the house that is constructed without the design engineer calculates the structure If problems arise, there is no clear responsibility. The problem will only come with the owner of the house. If problems arise, there will be laws clearly supporting them. Can find the person in charge While a house built without a design engineer calculates the structure, if problems arise, there is no clear responsible person.

5. After sales service is available. Nowadays, after-sales service is an important issue. The house is the same as after the completion of the construction. Then a good home builder must have maintenance services. Maintain or repair if minor construction defects are found that may occur later. Which must have a team to solve the problem

6.Quality is guaranteed Quality built houses, home builders have to have a guarantee. Both in terms of construction warranty And the structure of the house To give consumers confidence The house was designed by an architect, engineer and controlled by engineers. There is usually a guarantee of quality already. For example, 1 year construction warranty, 5 year structural warranty, etc. While houses built by general contractors, there is no warranty of any kind. If there is a problem, it cannot be requested from the contractor or technician in control of the work.

7.Extra services are available. Home construction aside from the house itself There are also other elements. With additions such as requesting permission for the construction Requesting water, electricity, telephone, house number from government agencies Contacting for a loan from a financial institution Consulting and procurement of interior decoration companies, sourcing of garden decoration companies Providing swimming pool companies, etc., which the home builder companies are ready to provide such services to customers as well for convenience and speed, and also to facilitate Without the customer having to go to procure by himself รับออกแบบบ้าน

สถาปนิก บุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ออกแบบบ้าน เงินเดือนเท่าไร

สถาปนิก
สถาปนิก

สถาปนิก บุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเหมือน แพทย์ ทนาย ครู และวิศวกร มีทั้งสถาปนิกอิสระ (Freelance) และบริษัทสถาปนิก หน้าที่หลักคือ ออกแบบบ้านตามโจทย์ที่ได้รับจากเจ้าของบ้านผนวกกับพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยคำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานควบคู่ไปกับความสวยงาม นอกจากนี้ยังต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งวิศวกร มัณฑนากร ช่างเขียนแบบ จัดทำแบบก่อสร้างและเอกสาร BOQ สำหรับนำไปประกวดราคาคัดเลือกผู้รับเหมา และอาจรวมถึงดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้เรียบร้อย

และถ้าจะถามว่า อาชีพ สถาปนิก ได้เงินเดือนเท่าไหร่? รุ่นพี่และสถาปนิกมืออาชีพที่ทำงานแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องดูที่ประสบการณ์การทำงานเหมือนกับตำแหน่งงานอื่นๆ เพราะงานด้านนี้เป็นลักษณะงานศิลป์ คิดจิตนาการ ด้านโครงสร้าง และสถาปัตยกรรมของอาคารรูปแบบต่างๆ เกี่ยวข้องกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม สถาปนิกจึงเป็นอีกอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงมากและใช้ประสบการณ์ในการทำงานพอสมควร

งานสถาปนิก
สถาปนิกออกแบบบ้านโดยทั่วไป มี 2 ลักษณะ คือ สถาปนิกออกแบบโครงสร้าง และ สถาปนิกออกแบบภายใน architect interior เป็นลักษณะงานออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง คิดริเริ่ม พัฒนาต่อยอด ต้องสะสมประสบการณ์ ไม่ง่ายนักที่ทุกคนจบสถาปนิกมาแล้วจะสามารถทำได้ ผลงานขายออกได้เลย ถ้าไม่มีหัวไปทางด้านศิลป์ และคิดนอกกรอบ การทำงานเป็นสถาปนิกก็ถือเป็นงานท่ี่ยาก แน่นอนสถาปนิกออกแบบต้องคู่กับการเขียนแบบบางคนบางบริษัทต้องทำทั้ง 2 อย่างในคนๆ เดียวเพื่อปิดโปรเจ็คนั้น

สถาปนิกบางคนถนัดอย่างใดอย่างหนึ่ง บางคนถนัดออกแบบอย่างเดียวไม่ชอบการเขียนแบบ แต่ถ้าออกแบบผลงานยังไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ก็ต้องฝึกหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆ บางคนต้องไปทำงานเขียนแบบไปก่อน เพราะงานเส้นสาย Draw เห็นงานที่ต่อยอดจากการออกแบบมาแล้ว แต่ก็ต้องใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับเขียนแบบโดยส่วนมากนักศึกษาจบใหม่สามารถทำได้เกือบทุกคน  เพราะฉนั้นอาชีพสถาปนิก เงินเดือน ก็แตกต่างกันไปตามผลงาน หน้าที่รับผิดชอบ

เงินเดือนสำหรับงานสถาปนิกออกแบบบ้านอาคาร
– สถาปนิกจบใหม่ ส่วนมากเริ่ม 15,000+ (จบใหม่เริ่มทำงานจริงผู้ประเมิณงานก็จะรู้ว่าผู้ประเมิณถนัดด้านไหนกว่ากัน ถ้าผลงานเข้าตาก็อาจจะมีการปรับเงินเดือนตามโครงสร้างหน่วนงานนั้น)
– สถาปนิก มีประสบการณ์ 1 ปี 18,000-25,000
– สถาปนิก มีประสบการณ์ 2-3 ปี 25,000-30,000 มีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น
– สถาปนิก มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป 30,000-50,000 มีหน้าที่รับผิดชอบงานโปรเจ็ค ผู้จัดการ (เมื่อมีผลงานที่น่าสนใจถ้าสามารถอยู่บริษัทใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการ เงินเดือน 100,000++)

คุณสมบัติสถาปนิก ต้องการปรับเงินเดือน
– ออกแบบได้ตามบริษัทและลูกค้าต้องการ
– ออกแบบตามต้องการ เขียนแบบได้
– ออกแบบตามต้องการ เขียนแบบ พรีเซ็นงานได้ มีความรอบรู้เรื่องวัสดุ
– ออกแบบตามต้องการ เขียนแบบ พรีเซ็นงานได้ ตรวจดูงานลงพื้นที่ เรื่องเอกสาร
– หัวหน้าทีมออกแบบ (ออกแบบตามต้องการ เขียนแบบ พรีเซ็นงานได้ ตรวจดูงานลงพื้นที่ เรื่องเอกสาร )
– ผู้จัดการออกแบบ (ออกแบบตามต้องการ เขียนแบบ พรีเซ็นงานได้ ตรวจดูงานลงพื้นที่ เรื่องเอกสาร ) รับออกแบบบ้าน

Scroll To Top