อาทิตย์. พ.ค. 22nd, 2022
5 ขั้นตอนการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิก
5 ขั้นตอนการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิก

5 ขั้นตอนการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิก บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร วันนี้เราเลยนำขั้นตอนการให้บริการส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงาน

 1. การออกแบบร่างขั้นต้น

  สถาปนิกจะนำแนวความคิดในการออกแบบ และผังพื้นที่ในการใช้สอย ที่ได้ผ่านการอนุมัติพูดคุยกับลูกค้าแล้ว มาพัฒนาเป็นแบบร่างง่ายๆ เพี่อให้ลุกค้าเกิดจินตภาพ หรือนึกภาพตามได้ว่างานออกแบบทั้งหมดจะออกมาเป็นอย่างไร โดยสถาปนิกจะนำเสนอเป็นภาพ Sketch, Perspective หรือ Model  ตามความเหมาะสมของแต่ละงาน

 2. Design Development

  คือการพัฒนาแบบร่าง ไปสู่ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด หลังจากจบงานส่วนที่เป็นช่วงนำเสนอ Concept Design เราจะได้แบบร่างออกมาในส่วนของ Production ซึ่งโดยปกติแล้วจะประกอบไปด้วย La-out plan และ Floor Plan คือผังแบบแปลนที่เห็นฟังค์ชั่นการใช้งานต่างๆ รวมไปถึงระยะ และวัสดุของบ้าน และงานระบบเบื้องต้น, Section รูปตัดของบ้านที่จะแสดงให้เห็นถึงระยะในแนวดิ่งของบ้าน,  Elevation รูปด้านที่แสดงให้เห็นถึงรูปทรงหน้าตาของอาคาร ทั้งระยะและวัสดุ รวมไปถึงการเกิดแสงเงาของอาคาร Perspective เป็นภาพ 3 มิติ ที่ใช้อธิภายแบบในมุมมองต่างๆ

 3. การทำแบบก่อสร้าง

  หลังจากสรุปแบบร่างกันไปแล้วนั้น ผู้ออกแบบก็จะนำรายละเอียดของแบบในช่วง Design Develop มาทำให้เป็นแบบขออนุญาตก่อสร้าง  โดยเนื้อหาของแบบขออนุญาตก่อสร้างนั้น  จดทำเพื่อแจ้งให้กับทางหน่วยงานราชการเข้าใจว่า บ้านหลังนี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อละแวกข้างเคียง และ ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเอง  รวมถึงไม่เป็นที่รบกวน หรือลิดรอนสิทธิของผู้อื่น และสาธารณะประโยชน์

 4. Bidding and Negotiation การประมูลและเจรจาต่อรอง

  เป็นขั้นตอนจัดทำแบบเพื่อการประมูลงานก่อสร้าง หรือชี้แจงราคาการก่อสร้าง  ข้อนี้สำคัญมาก!  เพราะเป็นประโยชนสำหรับเจ้าของบ้านที่จะใช้ประเมินภาพรวมการทำงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง   โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ

  1. TOR (Term of reference) ข้อกำหนด และข้อตกลงสำหรับผู้รับเหมาที่จะบอกขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน ขั้นตอนและสัญญาต่างๆ
  2. แบบก่อสร้างพร้อมรายการประกอบแบบ แบบก่อสร้างทั้งหมด ที่ประกอบในการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร   “รายการประกอบ หมายถึง ข้อความและรายละเอียดที่กำหนด เพื่อควบคุมคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์
  3. BOQ ประเมินราคาจากผู้ออกแบบ เป็นใบแสดงรายการวัสดุและค่าใช้จ่าย ซึ่งออกโดยผู้ออกแบบบ้านหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยจะแสดงรายละเอียดหมวดหมู่งานที่ต้องทำในโครงการก่อสร้างว่าจะใช้วัสดุอะไร ปริมาณเท่าไรราคากี่บาท และค่าแรงในการจัดการวัสดุนั้น ๆ มีราคาเท่าไร
 5. การบริหารงานก่อสร้าง

  ในช่วงงานก่อสร้างเรากำหนดไว้ชัดเจนใน TOR  ตั้งแต่แรกว่ากระบวน การก่อสร้างต่างๆต้องเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง แผนงานการเบิกจ่ายงวด และส่วนของ bank guarantee ผู้รับเหมาต้องดำเนินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด   สิ่งสำคัญที่ผู้รับเหมาต้องทำก็คือ เอกสารรายงานการก่อสร้างต่างๆ มีวาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสารอนุมัติวัสดุ ทั้งหมดนี้ต้องทำเป็น Daily report – weekly report – monthly report    ซึ่งในช่วงนี้สถาปนิกจะเข้าไปตรวจสอบ  ประชุม และประสานงานตามความซับซ่อนของงาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบ

   

  จากที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการให้บริการของ Q-Con Home เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และดำเนินกิจการมาครบรอบ 10 ปี โดยสร้างสรรค์ผลงานทั้งการออกแบบและก่อสร้างในโซนพื้นที่ เพชรบุรี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ และโซนภาคใต้มากว่า 50 หลัง บนพื้นฐานความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา เรานิยามผลงานของเราว่าเป็นบ้าน “CUSTOM DESIGN” คือบ้านที่ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน สถาปนิก

By Chloe

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *